Utrechtse erfgoedcollecties

AFT004002002

De Baarnsche Vélocipede-Club poseert, zonder rijwielen, op een bosweg. Vijfde van links, in geruit kostuum: Gerard Adriaan Pos, één van de oprichters van de ANWB.

Interessante collectiestukken

AFT004002003
AFT004001990
AFT004002001