Utrechtse erfgoedcollecties

AFT004001564

De vijftigste verjaardag van mej. C.J. ten Bosch, directrice van de Amersfoortsche Industrie- en Huishoudschool, Bekensteinselaan 37, Amersfoort. Haar kamer - die zich bevond op de eerste verdieping van het schoolgebouw - is versierd met bloemen.

Interessante collectiestukken

AFT004001679
AFT004001652
AFT004001505