Collecties

Zegel van de stad Utrecht, afdruk

Zegel van de stad Utrecht, met de voorstelling van het gekroonde stadswapen, vastgehouden door twee klimmende leeuwen; met onderschrift op banderol: 'SECRET. URB. ULTRAI,' De buitenrand is met een gegolfde rand versierd. : Opmerking catalogus 1928: het zegel komt voor in 1751 en 1762. Zie mr S. Muller Fz., beschrijving der Utrechtsche stadszegels, blz. 49, afb. 24.

  • Instelling Centraal Museum
  • Deelcollectie Collectie Centraal Museum
  • Soort / type zegel zegelafdruk
  • Objectnummer 1032/002

Interessante collectiestukken

Zegel van de stad Utrecht, afdruk
Zegelstempel van de stad Utrecht, afslag Zegelstempel van de stad Utrecht, afslag