Collecties

Plaat van brandspuit

Gegoten geel metalen plaat afkomstig van een brandspuit, voorstellende een brandende stad met poorten, torens en wallen, door de uit de hemel neerdalende bliksem in brand gestoken; daaromheen twee elkander omkronkelende slangen, die water op de brand spuwen. Binnen het medaillon en onder in de georneerde rand de woorden: 'MET... OCTROI' en 'FECIT... ROTTERD.' Boven het medaillon een cartouche met de dooreengevlochten initialen 'WAB'

  • Instelling Centraal Museum
  • Deelcollectie Collectie Centraal Museum
  • Soort / type plaat
  • object nummer 1619

Interessante collectiestukken

Zegel van het Apothekersgilde, afdruk
Vaandel van de Utrechtsche…
Wandkleed met voorstelling van de brand…