Collecties

Haardplaat met het wapen van prins Maurits

Van boven halfcirkelvormige haardplaat; binnen de rand het wapen van Nassau met drie helmtekens en omgeven door de keten van het Gulden Vlies. Ter weerszijden de wapens van Holland, Zeeland, Antwerpen en Vlissingen. Onderaan een spreukband met opschrift.

  • Instelling Centraal Museum
  • Deelcollectie Collectie Centraal Museum
  • Soort / type haardplaat
  • Objectnummer 4848

Interessante collectiestukken

Afbeelding van het gekroonde wapen van…
Haardplaat met dubbele Rijksadelaar met…
Afbeelding van het gekroonde wapen van…