Collecties

Moeder en kind

Een op een stoel zittende vrouw met een kind in haar armen. De vrouw is met de rug naar de toeschouwer gekeerd en kijkt over haar rechterschouder om. Het kind is en face afgebeeld. Rechts ronde vormen.

  • Instelling Centraal Museum
  • Deelcollectie Collectie Centraal Museum
  • Soort / type tekening
  • Objectnummer 23222

Interessante collectiestukken

Moeder en kind
Moeder en kind
Moeder met kind