Collecties

Zegel van de schout van de stad Utrecht, afdruk

Zegel van de schout van de stad Utrecht, voorstellende het gekroonde wapen van de provincie, vastgehouden door twee klimmende leeuwen; met opschrift op de banderol: 'SIG. OFFICII PRAETORIS CIVITATIS TRAIECTENSIS'; het geheel gevat in een rand met bladmotief. Aan de achterkant drie zilvermerken: G. O en een onleesbaar in een schildje en het Utrechtse wapen met een N in het veld

  • Instelling Centraal Museum
  • Deelcollectie Collectie Centraal Museum
  • Soort / type zegel zegelafdruk
  • Objectnummer 3033/002

Interessante collectiestukken

Zegel van de schout van de stad…
Zegel van de schout van de stad…
Zegel van de schout van de stad…