Utrechtse erfgoed collecties

Beerschoten-Willinkshof

De buitenplaats Beerschoten moet voor 1847 zijn gesticht. Rond het oorspronkelijke landhuis werd een park aangelegd in Engelse landschapsstijl, waarschijnlijk naar ontwerp van J.D. Zocher. Tussen 1849 en 1869 werdde hertenkamp aan de overkant van de weg aangelegd. Later kwam de buitenplaats in handen van J.A. Winllink, een Amsterdamse bankier.Willink liet het na zijn dood na aan de gemeente onder devoorwaarde dat hetbuitenhuis afgebroken zou worden en het park openbaar wandelterrein zou worden. Ter nagedachtenisaanhet echtpaar Willink werd in 1889het tenpeltje in neoclassicistische stijl gebouwd. Het is ontworpen door architect Posthumus Meyjes. In de loop van de zeventiende tot de twintigste eeuw zijn er door rijke stedelingen landgoederen en buitenplaatsen aangelegd op de Utrechtse Heuvelrug. Ze werden tot dit gebied aangetrokken door het fraaie landschap waar gejaagd kon worden en waar ze grote siertuinen konden aanleggen naar Franse en Engelse mode. Langs dehuidige N225 -goed bereikbaar per rijtuig en later stoomtram en trein - ontstond zo een snoer van landgoederen en buitenplaatsen: de "Stichtse Lustwarande".

  • Instelling Gemeente Utrechtse Heuvelrug
  • Deelcollectie Heuvelrug op de kaart

Interessante collectiestukken

De Drieburg
De Horst
Beukenhorst