Collecties

Beukenrode

Op het terrein van het huidige Beukenrode liet J.D.C.C.W. d'Ablaing van Giessenburg, eigenaar van kasteel Moersbergen, rond 1820 het Warandehuis bouwen: een zomerhuis in neogotischestijl. Rond het huis kwam een park metlandschappelijke aanleg, met onder meer een slingervijver en een met beuken beplante zichtlaan. In 1860 werd het Warandehuis afgesplitst van landgoed Moersbergen en verkocht aanK.J.F.C. Kneppelhout, die het zomerhuis verving door het huidige buitenhuis,een ontwerp van de Driebergse architect H.J. van den Brink. Het heeft kenmerken van de Italiaanse renaissancestijl, wat vooral te zien is aan de aangebouwde uitzichttoren. Kneppelhout, die ook eigenaar was van kasteel Sterkenburg, noemdede buitenplaats Nieuwe Sterkenburg. Hij liet het park opnieuw inrichten door H. Copijn en liet er ook een oranjerie, een koetshuis, een tuinmanswoning en een kinderspeelhuisje bouwen. Na verkoop in 1908 kreeg de buitenplaats de naam Beukenrode. In de loop van de zeventiende tot de twintigste eeuw zijn er door rijke stedelingen landgoederen en buitenplaatsen aangelegd op de Utrechtse Heuvelrug. Ze werden tot dit gebied aangetrokken door het fraaie landschap waar gejaagd kon worden en waar ze grote siertuinen konden aanleggen naar Franse en Engelse mode. Langs dehuidige N225 -goed bereikbaar per rijtuig en later stoomtram en trein - ontstond zo een snoer van landgoederen en buitenplaatsen: de "Stichtse Lustwarande".

  • Instelling Gemeente Utrechtse Heuvelrug
  • Deelcollectie Heuvelrug op de kaart

Interessante collectiestukken

De Hoogstraat
Beukenstein
Dennenburg