Collecties

Leeuwenburg

Het huis Leeuwenburgwerd al in 1657 door Gerard Zoudenbalch gesticht. De bouwmeester was Christiaan van Vianen. Het huis, dat destijds de naam Zoudenbalch droeg,wasblokvormigen had eensouterrain, bel-etage en verdieping onder een afgeplat schilddak. Tien jaar later, na de verkoop aan Melchior Toussain, kreeg de buitenplaats de naam Leeuwenburg. In 1728 kocht Gideon Boudaan Leeuwenburg. In de eerste decennia van de achttiende eeuw was het huis omgracht en omgeven door een lanenstelsel. In1748 verkocht Boudaan Leeuwenburg aan Matthijs wemmelaer, kanunnik van Sint Marie te Utrecht.Hij verwierf tevens het aan de overzijde gelegen huis Molensteyn. In 1779 liet hij ten oosten van hetlandhuis drie arbeiderswoningen bouwen. Ook liet hij vermoedelijk het bouwhuis herbouwen. Op een kaart uit 1796-1797 wordt Leeuwenburg omgeven door een groot formeel park met brede lanendie van noord naar zuid lopen en doorsneden worden door wandelpaden. Het park beschikte overeen berceaux, geschoren heggen en sinaasappelboompjes. In de eerste helft van de achttiende eeuw werdhet park verlandschappelijkt. In 1854 kwam Leeuwenburg in handen van jhr. Pieter de Beaufort. Hij liet het huis verbouwen enuitbreiden met een trappenhal en een aanbouw, waardoor het huis zijn huidige vormkreeg. Ook liet hij de gracht om het huis gedeeltelijk dempen en het bouwhuis voorzien van eenoranjerie. Tevens liet hij Molensteyn transformeren tot een kapel met duiventoren. Molensteyn fungeerde vervolgens als folly en zichtpunt in de omliggende tuin voor het huis Leeuwenburg. In 1876 erfde jhr. Willem Hendrik de Beaufort de buitenplaats. Hij liet voor de oprijlaan een imposanthek plaatsen. Aan het begin van de twintigste eeuw verkreeg het huis aan de west- en oostzijde eenaanbouw. Sindsdien is de buitenplaats nauwelijks gewijzigd.

  • Instelling Gemeente Utrechtse Heuvelrug
  • Deelcollectie Heuvelrug op de kaart

Interessante collectiestukken

Dennenburg
Beukenstein
Hoofdstraat ongenummerd,…