Collecties

Zandvoort, Amerongen

Deze tabaksschuur dateert oorspronkelijk uit1877, maar hij stond op een andere plek in Amerongen, namelijk op de hoek van de Kersweg en de Lekdijk. Omstreeks 1960 is hij verplaatst naar de huidige locatie achter een woning aan het Zandvoort. De schuur heeft een rechthoekige plattegrond onder een met rode Hollandse pannen gedekt zadeldak. De gevels zijn opgetrokken uit gepotdekselde houten delen. De kopgevels zijn afgewerkt met windveren. In de top van beide kopgevels bevindt zich een rechthoekig opgeklampt luik. In het interieur zijn de eiken ankergebinten en de hank gaaf bewaard gebleven. Wel is hetinterieur van de schuur deels verbouwd tot verblijfsruimte. Amerongen kent een lange geschiedenis van tabaksteelt die teruggaat tot de zeventiende eeuw. De zuidelijke helling van de heuvelrug bood een goed klimaat voor dezeuitheemse plant. De tabak werd aanvankelijk gebruiktals pruim- en pijptabak en vanaf de negentiende eeuw voor het dekblad van sigaren.

  • Instelling Gemeente Utrechtse Heuvelrug
  • Deelcollectie Heuvelrug op de kaart

Interessante collectiestukken

Lekdijk 10a, Amerongen
Holleweg 35, Amerongen
Bergweg 25, Amerongen