Collecties

Majoorsweg Zuid, Amerongen

Deze tabaksschuur is afkomstig van de hoek van de Burg. Jhr. v/d Boschstraat en de Wilhelminaweg en is omstreeks 1949 op de huidigelocatie weer opgebouwd.Het oorspronkelijke bouwjaar van de schuur is niet bekend. Op dit perceel achter Majoorsweg 9 liggen twee tabaksschuren. Deze is de meest zuidelijk gelegen schuur. Het betreft een tabaksschuur, die omstreeks 1949 opnieuw is opgebouwd uit de oude bouwmaterialen. De gevels zijn opgetrokken uit baksteen en voorzien van pleisterwerk. In de kopgevels bevinden zich gevelankers. In de zijgevels en de voorgevel zijn vensters met roeden aangebracht en ook enkele deuren. Het voorste deel van de schuur is ingedeeld als woning.Dat was op deoude locatie ook al het geval. Toen de schuur werd verplaatst is hij weer helemaal opgebouwd met de bestaande materialen en volgens de destijds bestaande opzet. Amerongen kent een lange geschiedenis van tabaksteelt die teruggaat tot de zeventiende eeuw. De zuidelijke helling van de heuvelrug bood een goed klimaat voor dezeuitheemse plant. De tabak werd aanvankelijk gebruiktals pruim- en pijptabak en vanaf de negentiende eeuw voor het dekblad van sigaren.

  • Instelling Gemeente Utrechtse Heuvelrug
  • Deelcollectie Heuvelrug op de kaart

Interessante collectiestukken

Majoorsweg Noord, Amerongen
Van den Boschstraat 46, Amerongen
Koenestraat 57, Amerongen