Collecties

Veenseweg West, Amerongen

Deze tabaksschuur dateert vermoedelijk uit de negentiende eeuw.Hij staat aan de rand van het open veld ten noordoosten van het dorp. Het pand bepaalt samen met enkele andere schuren het beeld van het voormalige tabakslandschap aan weerszijden van de Veenseweg. Het betreft een grote tabaksschuur onder een met voornamelijk gesmoorde Hollandse pannen gedekt zadeldak. De gevels zijn uitgevoerd in gepotdekselde delen. De kopgevels zijn afgewerkt met windveren. In de zijgevels bevinden zich horizontale ventilatieluiken. In het interieuris nog de oorspronkelijke draagconstructie met ankergebinten en standvinken aanwezig, alsmede de hanken, die zich in het westelijke deel van de schuur bevinden. Amerongen kent een lange geschiedenis van tabaksteelt die teruggaat tot de zeventiende eeuw. De zuidelijke helling van de heuvelrug bood een goed klimaat voor dezeuitheemse plant. De tabak werd aanvankelijk gebruiktals pruim- en pijptabak en vanaf de negentiende eeuw voor het dekblad van sigaren.

  • Instelling Gemeente Utrechtse Heuvelrug
  • Deelcollectie Heuvelrug op de kaart

Interessante collectiestukken

Veenseweg Zuid, Amerongen
Bergweg 7, Amerongen
Holleweg 35, Amerongen