Utrechtse erfgoedcollecties

Grafheuvel De Hoogstraat IV

In de omgeving van de Hoogstraat is eind jaren 70 een groep van maar liefst 12 grafheuvels ontdekt. Deze grafheuvel is daar één van. Grafheuvels zijn prehistorischemonumenten, dieal ruim 3000 jaar geleden werden opgeworpen om begraafplaatsen van voorname personen van de gemeenschapaan te geven. In de eeuwen na de oorspronkelijke aanleg bleven de grafheuvels vaak nog in gebruik om andere personen in dezelfde heuvel te begraven. Hierdoorwerd de heuvel vaak breder en/of hoger.We gaan ervanuit dat de grafheuvels plaatsen van herinnering en verering aan de voorouders vormden voor de levende gemeenschap in de prehistorie. De groep grafheuvels bij de Hoogstraat liggen in één lijn ten opzichte van elkaar. Dit kan komen doordat de monumenten vaak werden aangelegd langs prehistorische routes. Bovendien werden de heuvels veelal op open plekken in het bos en heidevelden opgeworpen. Zo vormden ze duidelijk zichtbare en herkenbareplekken in het landschap. Vanaf de Hoogstraat en de aansluitende grindweg gezienspringt deze grafheuvel er ook nunogmooi uit in het landschap.

  • Instelling Gemeente Utrechtse Heuvelrug
  • Deelcollectie Heuvelrug op de kaart

Interessante collectiestukken

Grafheuvel De Hoogstraat III
Grafheuvel De Hoogstraat XII
Grafheuvel De Hoogstraat V