Utrechtse erfgoedcollecties

Grafheuvel De Hoogstraat V

In de omgeving van de Hoogstraat is eind jaren 70 een groep van maar liefst 12 grafheuvels ontdekt. Deze grafheuvel is daar één van. Grafheuvels zijn prehistorische monumenten, die al ruim 3000 jaar geleden werden opgeworpen om begraafplaatsen vanvoorname personen van de gemeenschapaan te geven. Opvallend is dat de heuvels daarna nog eeuwenlang in gebruik bleven als begraafplaatsen van meerdere personen onder één heuvel. Dit konden zowel begravingen als crematies zijn. De grafheuvels konden hierdoor worden verbreed of verhoogd. Deze grafheuvel is te direct aan het verharde wegdek van de Hoogstraat te zien. Helaas is dit monument, mede dankzij de ligging aan de weg, voor een groot deel beschadigd. Ook aan de zuidkant is de heuvel deels bedekt door een wandelpad. Tijdens restauratiewerkzaamheden in de jaren 80 van de twintigste eeuwheeft men het grafmonument weer zoveel mogelijk hersteld en verstevigd. De groep grafheuvels bij de Hoogstraat liggen in één lijn ten opzichte van elkaar. Dit kan komen doordat de monumenten vaak werden aangelegd langs prehistorische routes. Bovendien werden de heuvels veelal op open plekken in het bos en heidevelden opgeworpen. Zo vormden ze duidelijk zichtbare en herkenbareplekken in het landschap.

  • Instelling Gemeente Utrechtse Heuvelrug
  • Deelcollectie Heuvelrug op de kaart

Interessante collectiestukken

Grafheuvel De Hoogstraat III
Grafheuvel De Hoogstraat IX
Grafheuvel De Hoogstraat VII