Utrechtse erfgoedcollecties

Grafheuvel De Hoogstraat

In de omgeving van de Hoogstraat is eind jaren 70 van de vorige eeuween groep van maar liefst 12 grafheuvels ontdekt. Deze grafheuvel is daar één van. Grafheuvels zijn monumenten die meer dan 3000 jaar geleden zijn opgeworpen als ter markering van een begraafplaats.In eerste instantie werden onder de heuvels vooraanstaande personen uit de samenleving begraven.In de eeuwen daarna werden de grafheuvels echter nog gebruikt om andere personen te begraven in dezelfde grafheuvels. Dit konden gewone begravingen zijn of crematies. Vaak werden de monumenten hierbij ook verhoogd of verbreed. We gaan ervanuit dat de grafheuvels zich ontwikkelden tot plekken van herinnering envereringaan de voorouders. In deze heuvel zijn crematieresten gevonden van minstens 4 personen, die meteen bevestigden dat dit niet een gewone heuvel, maar een grafheuvel is. Ook zijn op deze plek sporen van open vuren en aardewerkschervenaangetroffen. Mogelijk zijn dit resten van rituelen en ceremonieën die de levende gemeenschap uitvoerden rond de heuvels voor hun voorouders. Deze grafheuvel ligt in een omgeving die rijk is aan deze grafmonumenten. We gaan ervan uit dat de gemeenschapdie hier haar doden begroefook in deze omgeving heeft geleefd. Mogelijk woonden zij iets lager op de flank van de heuvelrug, in houten boerderijen naast hun akkers.

  • Instelling Gemeente Utrechtse Heuvelrug
  • Deelcollectie Heuvelrug op de kaart

Interessante collectiestukken

Grafheuvel De Hoogstraat XI
Grafheuvel De Hoogstraat IV
Grafheuvel De Hoogstraat XII