Utrechtse erfgoedcollecties

Grafheuvel De Hoogstraat III

In de omgeving van de Hoogstraat is eind jaren 70 een groep van maar liefst 12 grafheuvels ontdekt. Deze grafheuvel is daar één van. Grafheuvels zijn prehistorische monumenten, die al ruim 3000 jaar geleden werden opgeworpen om begraafplaatsen te markeren. In eerste instantiewerdenhier vooraldevoorname personen ven de gemeenschap begraven, maar na de oorspronkelijke aanleg waren de grafheuvels vaak nog eeuwenlang in gebruik voor het bijzetten van begravingen of crematies van meerdere personen. De groep grafheuvels bij de Hoogstraat liggen in één lijn ten opzichte van elkaar. Dit kan komen doordat de monumenten vaak werden aangelegd langs prehistorische routes. Bovendien werden de heuvels veelal op open plekken in het bos en heidevelden opgeworpen. Zo vormden ze duidelijk zichtbare en herkenbareplekken in het landschap. Deze grafheuvel ligt direct aan de grindweg bij de Hoogstraat. Bij de aanleg van de grindweg is helaas een deel van de heuvel verloren gegaan, maar aan de weerszijden van de weg zijn de restanten nog goed zichtbaar.

  • Instelling Gemeente Utrechtse Heuvelrug
  • Deelcollectie Heuvelrug op de kaart

Interessante collectiestukken

Grafheuvel De Hoogstraat IV
Grafheuvel De Hoogstraat XII
Grafheuvel De Hoogstraat VII