Utrechtse erfgoed collecties

Grafheuvel De Hoogstraat VIII

In de omgeving van de Hoogstraat is eind jaren 70een groep van maar liefst 12 grafheuvels ontdekt. Deze grafheuvel is daar één van. Grafheuvels zijn monumenten die al ruim 3000 jaar geleden zijn opgeworpen als grafmarkeringen. Hier werden in eerste instantie vooral de voornaamste personen van de gemeenschap begraven. In de eeuwen daarna bleven ze nog in gebruik voor het begravenvan andere personen. Dit was soms in de vorm van eenlijkbegraving in de heuvel,en soms in de vorm vanhet begraven van een urn met crematieresten.We gaan ervanuit de de grafmonumenten zich hebben ontwikkeld tot verering- en herinneringsplaatsen aan de voorouders. Een grafheuvel is een bijzondere verschijning, maar niet altijd is dit direct te zien. Al helemaal niet voor diegenen die niet bekend zijn met het fenomeen. Een gebeurtenis bij deze grafheuvel is hier een goed voorbeeld van. Eind jaren '80 van de twintigste eeuwhebben kinderen hier tijdens het spelen in het bosnietsvermoedend een gat gegraven, om zo de heuvel om te toveren tot schuilplaats.De grafheuvel raakte hierdoor beschadigd, maardit gaf deskundigen welgelegenheid omde inhoud van de heuvel onder de loep te nemen voordat deze werd hersteld.Tijdens dit onderzoek werden hierde resten gevonden van minstens twee crematies. Deze personen zijn waarschijnlijk in de bronstijd begraven, tussen 2000 en 800 voor Christus. Later werd de grafheuvel weer gerestaureerd tot zijn oude vorm. De groep grafheuvels bij de Hoogstraat liggen in één lijn ten opzichte van elkaar. Dit kan komen doordat de monumenten vaak werden aangelegd langs prehistorische routes. Bovendien werden de heuvels veelal op open plekken in het bos en heidevelden opgeworpen. Zo vormden ze duidelijk zichtbare en herkenbareplekken in het landschap.

  • Instelling Gemeente Utrechtse Heuvelrug
  • Deelcollectie Heuvelrug op de kaart

Interessante collectiestukken

Grafheuvel De Hoogstraat XII
Grafheuvel De Hoogstraat
Grafheuvel De Hoogstraat XI