Utrechtse erfgoedcollecties

Grafheuvel Bankiva

In een heuvel achterde boerderij Bankiva, gelegen aan de Maarsberseweg,werd in de jaren 20 van de vorige eeuw zand afgegraven.Tot iedersverassingwerdtijdens deze werkzaamheden een urngevonden. Een interessante archeologische ontdekking, maar helaas is deze in de jaren die daarop volgden verloren gegaan. Pas in de jaren 60 kwam de urn weer ter sprake. Erwerd opnieuw onderzoek gedaan in de heuvel door de heer H.J. Reusink, een lokale deskundige. Toen bleek dat debewoner van de boerderij eenaantal jaar eerder, in 1957, scherven vaneen andereversierde beker had gevonden in dezelfde heuvel. Met deze scherven was het mogelijk om een bijnavolledige urn vorm te geven: Slechts één scherf ontbrak. Het blijkt een veluwseklokbeker te zijn, vervaardigd rond ongeveer 2000 voor Christus (Zie meer foto's). Aan de beker was nog goed te zien hoe deze is gemaakt: Door het opstapelen van meerdere rollen klei bovenop elkaar, waarna ze werdenafgewerkt tot een geheel. Deze opbouw is aan de binnenkant van de pot nog te herkennen.De klokbeker was daarnaop de hals versierd met groeven in verschillende patronen, van rechte lijnen tot kruizen, vanzigzaglijntjes tot verticale lijntjes. De vondst van de urn en de scherven wijzen erop dat de heuvel eengrafmonument is. In deze grafheuvel zijn hoogstwaarschijnlijk de crematieresten vaneen voornaam persoon begraven. Deze persoon heeft de klokbeker in zijn of haar graf meegekregen. Mogelijk zat hier eten of drinken in.

Interessante collectiestukken

Grafheuvel De Hoogstraat VIII
Grafheuvel Darthuizerberg
Grafheuvel Hydeparklaan