Utrechtse erfgoedcollecties

Grafheuvel De Hoogstraat XII

In de omgeving van de Hoogstraat is eind jaren 70 een groep van maar liefst 12 grafheuvels ontdekt. Deze grafheuvel is daar één van. Grafheuvels zijn prehistorische monumenten, die hier vooral in de nieuwe steentijd en de bronstijd (2850-800 voor Christus) werden opgeworpen om de begraafplaatsen te markeren van voorname personen van de gemeenschap. In de eeuwen na de oorspronkelijke aanleg werden de grafmonumenten dikwijls nog gebruikt voor het begraven van andere personen. De heuvel kon hierdoor nog een stuk hoger en breder worden. We gaan ervanuit dat de grafmonumenten plekken van herinnering en verering aan de voorouders waren voor de levende gemeenschap in de prehistorie. De groep grafheuvels bij de Hoogstraat liggen in één lijn ten opzichte van elkaar. Dit kan komen doordat de monumenten vaak werden aangelegd langs prehistorische routes. Bovendien werden de heuvels veelal op open plekken in het bos en heidevelden opgeworpen. Zo vormden ze duidelijk zichtbare en herkenbareplekken in het landschap.

  • Instelling Gemeente Utrechtse Heuvelrug
  • Deelcollectie Heuvelrug op de kaart

Interessante collectiestukken

Grafheuvel De Hoogstraat III
Grafheuvel De Hoogstraat VI
Grafheuvel De Hoogstraat II