Collecties

De prins van Oranje aan het hoofd van de nationale militie bij Quatre-Bras.

Schoolplaat met afbeelding: Aan het hof van Karel den Grooten.

  • Instelling Museum Flehite
  • Deelcollectie Museumobjecten Museum Flehite
  • Objectnummer 0002-896

Interessante collectiestukken

Aan het hof van Karel den Grooten.
Aan den rand der Kalahari.
Dood van Willem van Oranje 1584.