Collecties

Ets van het Secretarishuisje en de Dieventoren, Muurhuizen 109 en 99 te Amersfoort.

  • Instelling Museum Flehite
  • Deelcollectie Museumobjecten Museum Flehite
  • Objectnummer 1000-053

Interessante collectiestukken