Collecties

Ets van achterzijde huizen Langestraat 1 en 3 met overkluizing van de Zuidsingel, Amersfoort

  • Instelling Museum Flehite
  • Deelcollectie Museumobjecten Museum Flehite
  • Objectnummer 1000-170

Interessante collectiestukken

de Zuidsingel, Amersfoort
De Singel te Amersfoort
De Singel te Amersfoort