Collecties

Gezigt van de Riviere de Eem op de Haven en beide de Koppelpoorten te Amersfoort. 1759.

Gravure met stadsgezicht op Amersfoort vanaf de Eem. Molen, pakhuizen, Koppelpoort, trekschuit. Is gemaakt voor Abraham van Bemmel, Beschryving der stad Amersfoort (Utrecht 1760).

  • Instelling Museum Flehite
  • Deelcollectie Museumobjecten Museum Flehite
  • Objectnummer 1000-646

Interessante collectiestukken

Gezigt van de Riviere de Eem op de…
De Stad Amersfoort van de Bergkant of…
Lieve Vrouwe Kerk en Toren te…