Collecties

Tekening van de Onze-Lieve-Vrouwetoren te Amersfoort, gezien vanuit de Zwanehalssteeg. De trapgevel is huis De Klok, Lievevrouwestraat 20.

  • Instelling Museum Flehite
  • Deelcollectie Museumobjecten Museum Flehite
  • Objectnummer 1000-844

Interessante collectiestukken

O.L. Vrouwe toren
Afbeelding van den toren van de…