Collecties

Stadsplattegrond van Amersfoort waarop de monumenten staan aangegeven met een stip en nummer. Schaal 1:1000.

  • Instelling Museum Flehite
  • Deelcollectie Museumobjecten Museum Flehite
  • Objectnummer 1001-389

Interessante collectiestukken

Amersfoort
Amersfoort