Collecties

Provincie Utrecht

Kaart van de Provinciale Waterstaat van Utrecht. De gemeentegronden zijn in kleur aangegeven. Schaal 1:100.000.

  • Instelling Museum Flehite
  • Deelcollectie Museumobjecten Museum Flehite
  • Objectnummer 1001-437

Interessante collectiestukken

Utrecht, Provinciale waterstaat
Marken van de Provincie Utrecht
Provincie Utrecht