Collecties

Nieuwe Algemene Kaart der Bataafsche Republiek

Kaart van Nederland (Bataafse Republiek) met acht departementen en de hoofdplaatsen van Departementen, Ringen en Gerichtshoven. Schaal 1:1.000.000.

  • Instelling Museum Flehite
  • Deelcollectie Museumobjecten Museum Flehite
  • Objectnummer 1001-439

Interessante collectiestukken

Kaart der Provincie Utrecht
Nieuwe kaart van de kwartieren van…
Kaart der Nederlandsche spoorwegen en…