Collecties

Provincie Utrecht

Kaart van de Provincie Utrecht met rijkswegen en overige wegen. Schaal 1:200.000.

  • Instelling Museum Flehite
  • Deelcollectie Museumobjecten Museum Flehite
  • Objectnummer 1001-442

Interessante collectiestukken

Provincie Utrecht
Kaart der Provincie Utrecht
Marken van de Provincie Utrecht