Collecties

Provincie Utrecht

Kaart van de Provincie Utrecht uit de Topografische Atlas Utrecht no. 41. Het Noorden is rechtsonder.

  • Instelling Museum Flehite
  • Deelcollectie Museumobjecten Museum Flehite
  • Objectnummer 1001-451

Interessante collectiestukken

Ultraiectini Dominii
provincie Utrecht
Episcopatus Ultraiectinus