Collecties

Episcopatus Ultraiectinus

Kaart van de Provincie Utrecht uit de Topografische Atlas Utrecht no. 16.

  • Instelling Museum Flehite
  • Deelcollectie Museumobjecten Museum Flehite
  • Objectnummer 1001-452

Interessante collectiestukken

Provincie Utrecht
Ultraiectini Dominii
Ultraiectinus