Collecties

Provincie Utrecht

Kaart van de Provincie Utrecht, blad 1. Reproductie naar een kaart van Corn. Anthonisz. Hornhovius, 1599.

  • Instelling Museum Flehite
  • Deelcollectie Museumobjecten Museum Flehite
  • Objectnummer 1001-453-1

Interessante collectiestukken

Provincie Utrecht
Provincie Utrecht
Provincie Utrecht