Collecties

Europa

Kaart van Europa met daarop aangegeven de grens van het diluviale landijs (100.000 v. Chr.) en een kaart van Scandinavië met de herkomst van de noordelijke zwerfstenen.

  • Instelling Museum Flehite
  • Deelcollectie Museumobjecten Museum Flehite
  • Objectnummer 1001-500

Interessante collectiestukken

Topografische kaart van Europa
Marken van de Provincie Utrecht
Zakdoek met kaart van Europa.