Collecties

Marken van de Provincie Utrecht

Kaart van de Provincie Utrecht waarop aangegeven de gerechten en marken in 1810. Schaal 1:100.000.

  • Instelling Museum Flehite
  • Deelcollectie Museumobjecten Museum Flehite
  • Objectnummer 1001-503

Interessante collectiestukken

Provincie Utrecht
Gerechten Utrecht en Gelderland
Provincie Utrecht