Collecties

door gravinge

Nieuwe en nette aftekening van de door gravinge ... Kaart van het kanaal van Utrecht naar de Zuiderzee bij Spakenburg. Met doorgravingshoogten van het traject. Schaal van 1000 Stichtse Roeden.

  • Instelling Museum Flehite
  • Deelcollectie Museumobjecten Museum Flehite
  • Objectnummer 1001-543

Interessante collectiestukken

Province d'Utrecht
Caerte van de vryhyd der Stadt Utrecht
Grebbe Linie