Collecties

Kaart van de loop van de Eem. Met vignet met verklarende tekst en lege wapenschilden. Schaal ca. 1:16.660. Kaart bestaande uit 3 delen. De wapens zijn van o.a. watergraaf Jacob Godin, heel van Boelestein (mogelijk jhr Jacob Godin, schout van Amersfoort 1668-1690) en van Jacob Morray (=Murray, vaak burgemeester van Amersfoort 1672-1700), Cornelis Sinapius (burgemeester 1685-1686). Zie verder 1001-260.

  • Instelling Museum Flehite
  • Deelcollectie Museumobjecten Museum Flehite
  • Objectnummer 1001-576

Interessante collectiestukken