Collecties

Amersfoort

Kaart van het gebied ten zuiden van Amesfoort. Op de achterkant een kaart van de binnenstad van Amesfoort met straatregister. Met reclame. Schaal 1: 35.000.

  • Instelling Museum Flehite
  • Deelcollectie Museumobjecten Museum Flehite
  • Objectnummer 1001-639

Interessante collectiestukken

Amersfoort-Zuid tot Woudenberg
Amersfoort
Woudenberg