Collecties

Gravure met portret van mr Egbert de Vrij Temminck (Amersfoort 1700-1785 Amsterdam), burgemeester van Amsterdam, bewindhebber VOC.

  • Instelling Museum Flehite
  • Deelcollectie Museumobjecten Museum Flehite
  • Objectnummer 1002-187

Interessante collectiestukken

Inrukken der militie 1785