Collecties

Index clypeorum

Register van wapens afgebeeld op gravures Lof-toonneel, 1002-584 en 1002-585.

  • Instelling Museum Flehite
  • Deelcollectie Museumobjecten Museum Flehite
  • Objectnummer 1002-586

Interessante collectiestukken

Lof-Toonneel ... van het sticht Utrecht
Iustitie aen Ian van Oldenbarnevelt…
Trajectum ad Rhenum