Collecties

d'Arminianse Schanz tot Leyden

Gravure van de Arminiaanse Schans op de Breestraat te Leiden. Links het stadhuis. Hier en in Rotterdam werden in 1617 Arminianen = Remonstranten gearresteerd ikv de machtsstrijd tussen Maurits en Johan van Oldenbarnevelt. Vgl 1002-897.

  • Instelling Museum Flehite
  • Deelcollectie Museumobjecten Museum Flehite
  • Objectnummer 1002-884

Interessante collectiestukken

Adriaan Teding van Berkhout ...
Iustitie aen Ian van Oldenbarnevelt…
Johan van Oldenbarneveld komt op het…