Collecties

Het afdanken der waardgelders te Utrecht door prins Maurits

Gravure getiteld Het afdanken der waardgelders te Utrecht door prins Maurits. Dit was het toppunt van de machtsstrijd tussen Maurits en Oldenbarnevelt.

  • Instelling Museum Flehite
  • Deelcollectie Museumobjecten Museum Flehite
  • Objectnummer 1002-904

Interessante collectiestukken

t'Arminiaens Testament
d'Grote Seeff
prins Maurits...