Collecties

... onthalst ...

Gravure van Johan van Oldenbarnevelt die knielt voor het schavot; onderschrift meldt al: onthalst. De stroken versiering aan weerszijden ontbreken (compleet ex 1002-870).

  • Instelling Museum Flehite
  • Deelcollectie Museumobjecten Museum Flehite
  • Objectnummer 1003-211

Interessante collectiestukken

Johan van Oldenbarneveld komt op het…
Johan van Oldenbarneveld komt op het…
Johan van Olden Barnevelt ... onthalst