Collecties

Waterkaart van de Eem. De wapens zijn van o.a. watergraaf Jacob Godin, heer van Boelestein (mogelijk jhr. Jacob Godin, schout van Amersfoort 1668-1690) en van Jacob Morray (= Murray, vaak burgemeester van Amersfoort 1672-1700), Cornelis Sinapius (burgemeester 1685-1686).

  • Instelling Museum Flehite
  • Deelcollectie Museumobjecten Museum Flehite
  • Objectnummer 1005-790

Interessante collectiestukken

De 2 broeders Jan en Cornelis de Wit in…