Collecties

Concert Sonante Vocale, Mendelssohn

Affiche met opschrift: Concert door Sonante Vocale, koorwerken F. Mendelssohn Bartoldi. Sonante Vocale, Sint Joriskerk, Amersfoort.

  • Instelling Museum Flehite
  • Deelcollectie Museumobjecten Museum Flehite
  • Objectnummer 1006-445

Interessante collectiestukken

Concert Kings and Queens Jan Vayne concert Populair klassiek concert