Collecties

Festival of lessons and carols

Affiche met opschrift: A festival of lessons and Carols, zang en schriftlezingen. Gereformeerd Kamerkoor Amerfoort, Sint-Joriskerk, Amersfoort.

  • Instelling Museum Flehite
  • Deelcollectie Museumobjecten Museum Flehite
  • Objectnummer 1006-704

Interessante collectiestukken

Festival lessons and carols A Festival of Lessons and Carols Concert Kings and Queens