Collecties

7 Kruiswoorden, concert

Affiche met opschrift: 7 Kruiswoorden, concert. Soli Deo Gloria + solisten, Sint-Joriskerk, Amersfoort.

  • Instelling Museum Flehite
  • Deelcollectie Museumobjecten Museum Flehite
  • Objectnummer 1006-985

Interessante collectiestukken

Concert Mozart Mendelssohn… Concert Concert Sint-Joriskerk