Collecties

Festival lessons and carols

Affiche met opschrift: A festival of lessons and carols + schriftlezingen. Gereformeerd Kamerkoor Amersfoort, Sint-Joriskerk, Amersfoort.

  • Instelling Museum Flehite
  • Deelcollectie Museumobjecten Museum Flehite
  • Objectnummer 1007-057

Interessante collectiestukken

Festival of lessons and carols A Festival of Lessons and Carols Concert Kings and Queens