Collecties

A Festival of Lessons and Carols

Affiche voor het concert: A Festival of Lessons and Carols, door het Gereformeerd Kamerkoor Amersfoort. Locatie: St. Joriskerk te Amersfoort.

  • Instelling Museum Flehite
  • Deelcollectie Museumobjecten Museum Flehite
  • Objectnummer 1013-214

Interessante collectiestukken

Festival of lessons and carols Festival lessons and carols Concert Kings and Queens