Collecties

Caarte van de Eem-landen

Kaart (gravure) - "Caarte van de Eem-landen"- van de provincie Utrecht met stukje van de toenmalige Zuiderzee. Amersfoort is rood gemarkeerd. .

  • Instelling Museum Flehite
  • Deelcollectie Museumobjecten Museum Flehite
  • Objectnummer 2000-068

Interessante collectiestukken

Province d'Utrecht
Kaarte vande polders der Eemlandtsche…
Kaarte van de polders der Eemland[tsche…