Collecties

Province d'Utrecht

Kaart (gravure) van de provincie Utrecht met omringende provincies en een stuk van de toenmalige Zuiderzee. Schaal in roeden.

  • Instelling Museum Flehite
  • Deelcollectie Museumobjecten Museum Flehite
  • Objectnummer 2000-071

Interessante collectiestukken

Caarte van de Eem-landen
Caerte van de vryhyd der Stadt Utrecht
door gravinge